Monday, 7 November 2011

E-mail dla własnej domeny - Hotmail

W drugiej części opiszę, jak zainstalować pocztę na własnej domenie przy pomocy Windows Live. (Wcześniej opisałem Google Apps).

Zaczynam od adresu domains.live.com. Wybieram "Get started" i podaję mój adres. Pozostawiam zaznaczone, że chcę mieć pocztę Hotmail. Tworzę sobie nowy Windows Live ID. I tu jest pewien paradoks - tworzę konto aby korzystać na nim z e-maila. Ale do rejestracji jako login potrzebny jest adres już działający (wysyłany jest kod weryfikacyjny). Na szczęście później można go jeszcze zmienić (account.live.com/ChangeId.aspx). 

Następnym krokiem jest konfiguracja domeny. Tutaj też zalecane jest zweryfikowanie się jako właściciel. Jednak ustawienie rekordu MX dla domeny już wystarczy do weryfikacji.

Tutaj też jest możliwe ustawienie własnego adresu, pod którym użytkownicy będą korzystać z poczty. Należy wejść w ustawienia domeny pod adresem domains.live.com, wybrać Domain settings > Custom addresses. Następnie zgodnie ze wskazówkami dodać nową subdomenę dla właściwej usługi. Pozostało jeszcze dodanie wpisu CNAME u swojego dostawcy DNS, i gotowe.

Nie będę porównywał GMaila i Hotmaila, każdy ma swoje preferencje. Natomiast konfiguracja jest prostsza w Hotmailu. W dodatku można założyć aż 500 skrzynek pocztowych, a nie tylko 10. Natomiast w obu usługach można korzystać z komunikatorów (MSN lub GTalk) oraz pozostałych usług, np. dokumentów (Google Docs lub SkyDrive) dla własnej domeny.

Natomiast danie użytkownikom możliwości zarejestrowania adresu na mojej domenie jest tylko w Hotmailu:


Przetestuj pocztę na @goleszympansy.eu

No comments:

Post a Comment