Friday, 9 November 2012

Wstawianie pól wyboru w dokumencie Word 2010

Jak, korzystając z Worda 2010 dać możliwość wstawienia krzyżyka w kwadracie, tak aby w ten sposób móc zaznaczyć wybraną odpowiedź?

Aby dodać pole wyboru (pole, w którym użytkownik będzie mógł zaznaczyć krzyżykiem tak, czy nie) należy wykonać następujące kroki:

     1.  Najpierw należy kliknąć prawym klawiszem myszy (PKM) na wstążce i wybrać "Dostosuj wstążkę" 
  
2.  Następnie aktywować kartę "Developer" 
  
3.  Teraz, na karcie Deweloper, wybrać formant pola wyboru 
  
4.  Dodać wymaganą liczbę pól i opisy. Gotowe 

1 comment: