Friday, 17 September 2010

Znów błąd w SharePoincie

Szukając przyczyny błędu, otworzyłem w Reflectorze bibliotekę Microsoft.Sharepoint.dll z SharePoint'a 2010. Gdzieś tam w Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPClaimsAuthMembershipProvider nagle ujrzałem następująca metodę:

public override MembershipUser GetUser(string name, bool userIsOnline)
{
    throw new NotImplementedException();
}

No comment.

No comments:

Post a Comment