Monday, 20 April 2009

Wyświetlanie błędów w SharePoint

Typowy komunikat o błędzie w SharePoincie wygląda na przykład tak:
Informacja o błędzie: unexpected error. Więcej informacji możesz uzyskać, jeśli wyłączysz custom error pages i włączysz wyświetlanie stack trace. Aby to zrobić, ustaw w pliku web.config sekcję <customerrors mode="Off"> oraz <safemode callstack="true"> Teraz informacje o błędzie są dużo bogatsze.

Tu jeszcze kilka artykułów na ten temat: link 1, link 2

No comments:

Post a Comment